URTEKO EGUTEGIA

Ondoko irudian 2020-rako Tallu Mendizale KK prestatutako irteerak 

La imagen siguiente indica las salidas previstas por Tallu Mendizale KK para el 2020

=====================================================