NOR GARA

Bere sorreratik, 2015eko azaroan, Tallu Mendizale Kirol Klubaren ilusio eta guraria izan da Mungia aldeko mendi eta natura zaleen erreferentea izatea, bere arlo guztietan eta partehartzaileen arraza, adina, sexu, nazionalitate, sinesmen, joera politiko, zaletasun eta abarri erreparatu gabe.

Tallu Mendizale KKak inguruko mendizaleentzako topagune izatea du helburu eta mendi zaletasun eta zabalkunderako beharrezko zerbitzuak eskaintzea baita goiz baterako, egun osoko zein astebururako irteerak diseinatzen laguntzea adina, talde mota eta egoera fisikoa kontuan hartu gabe.

Mungia aldeko taldea izanik eta beraz zenbait udalerriz osatua egitasmo honek klubeko bazkide- talde bakoitzak bere berezitasunak mantendu behar dituela uste du beti ere Tallu Mendizale KKaren arauak errespetatuz.

Talde honek beste zeregin garrantzitsu bat erakunde publiko eta Bizkaiko Mendi Federazioan gestio prozedurak egitea da. Eta erakunde horien babesean prestakuntza osagarrietan, plangintza eta orientazioan, mendiaz gozatzen, laguntza tresnetan, mendian prebentziorako kontzientzia hartzen eta halakoetan trabatzea eta aritzea ere bada Tallu Mendizale KKaren lehentasunetako bat.

Taldearen aipatu beharreko beste jardueretako bat Euskal Herritik kanporako bidaietan, hala nola Pirinioak, Alpeak, Nepal…, prestaketa laguntza da.

Azkenik Tallu Mendizale KKak mendiari eta naturari zaletasuna bultzatzerakoan mendizaleen arteko laguntza eta edozein ahultasunean zein zoritxarrean laguntasuna eskaintzea indartu nahi du beti ere umore eta alaitasunaren parametroetan.

Talde honen leloa «Hau ez da zozoentzako talde bat» da.

Tallu Mendizale Kirol Kluba

____________________________________

Desde su fundación, allá por Noviembre del 2015, Tallu Mendizale Kirol Kluba tiene como ilusión y ambición ser la referencia en todo Mungialde de todo aficionado a la montaña y naturaleza en todos sus ámbitos, sin importar de raza, edad, género, nacionalidad, credo, tendencia política, afición, etc.

El objetivo de Tallu Mendizale KK es ser un punto de encuentro para todo mendizale y cubrir cuantos servicios requiera en las actividades de divulgación y fomento de la montaña así como ayuda en el diseño de salidas mañaneras, de día o de fin de semana para todo tipo de aficionado sin importar edad, tipo de grupo y condición física.

Al pretender ser un grupo de montaña de todo Mungialde, y por lo tanto pluri-municipios, entiende este proyecto que cada grupo asociado debe mantener su idiosincrasia incluso perteneciendo a Tallu Mendizale KK.

La gestión de trámites ante entes públicos y Federación Bizkaina de Montaña es otra de las importantes labores de este grupo. Apoyándose en estos estamentos una prioridad de Tallu Mendizale KK es la formación a todos los niveles de los aficionados de este deporte en términos de planificación y orientación, disfrute de la montaña, uso de herramientas de ayuda, concienciación de la prevención en la montaña, etc.

Otra actividad a mencionar entre los principios de Tallu Mendizale KK es el apoyo y el servicio, en cuantas facetas sean necesarias, a todos los aficionados de la comarca que deseen ascender a montañas y picos que se encuentran mas lejos de nuestra Euskadi como pueden ser los Pirinieos, Alpes, Nepal, etc.

Por último, al fomentar el amor a la montaña y naturaleza, Tallu Mendizale KK desea fortalecer el compañerismo y ayuda a todo mendizale que sufra cualquier pequeño desfallecimiento o adversidad, siempre bajo unos parámetros de humor y alegría.

El lema de este grupo es “Este no es un grupo para sosos”

Tallu Mendizale Kirol Kluba